Innovation & Forskning

Så bidrar du till att stoppa antibiotikaresistens

”Med ökande resistens mot till och med sista linjens antibiotika går vi en skrämmande framtid till mötes”

En av fem barn har resistenta bakterier i magen

Enligt en ny avhandling från Uppsala universitet har förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier bland föreskolabarn ökat nästan sjufaldigt på bara några år. En överraskande och oroväckande utveckling enligt forskare bakom studien.

Antibiotika fungerar igen mot resistenta bakterier

En ny studie i möss visar hur antibiotikaresistenta bakterier kan bli känsliga igen med hjälp av en ny kemikalie.

Ny resistent bakterie har kommit till Sverige

En bakterie resistent mot den sista antibiotikagruppen har upptäckts hos två personer i Sverige bekräftar Folkhälsomyndigheten.

Resistent bakterie ökar i Sverige

Den fruktade multiresistenta bakterien MRSA ökar främst i Skåne men även i resten av Sverige.

Ny antibiotika upptäcks med häpnadsväckande egenskaper

Är det här slutet för antibiotikaresistenta bakterier? Läs mer om ny antibiotika

Miljoner i belöning – till den som utvecklar ett antibiotikatest

En miljon euro i belöning. Det lovar EU till den som utvecklar ett snabbtest som kan avgöra om en patient behöver antibiotika vid vanliga infektioner.

Forskare ser ingen koppling mellan antibiotika och astma

Enligt en tidigare studie så kunde man se att barn som tidigt fått antibiotika hade en högre risk astma. Men nu när man tar hänsyn till andra faktorer så försvann denna överrisk för astma.

Svensk modell leder kampen mot antibiotikaresistens

WHO lyfter fram Sverige som ett av de länder som lyckats minska användningen av antibiotika.

Lyckad satsning: Färre får antibiotika idag

Andelen utskrivningar av antibiotika har minskat med 15 procent de senaste fyra åren.

Bihonungsbakterier läker svåra sår

Bakterier från bihonung kan bota svårläkta sår och kan i framtiden bli ett alternativ till antibiotika.

Hotet från resistenta bakterier blir större

Resistenta bakterier fortsätter att öka och blir ett allt större problem i Sverige och i sjukvården. Detta enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten som är oroliga över utvecklingen.

Danskt kött kan göra oss sjuka på sikt

Dåligt djurskydd gör att djuren mår dåligt. Detta gör också att djuren växer sämre. Men för att maskera det hela så använder många länder, så som Danmark, antibiotika i fodret. Antibiotika som når oss människor genom köttet och som ökar risken för resistens.

En ny antibiotika ska tas fram i Uppsala

Uppsala universitet är en del av en stor satsning att på sex år ta fram en ny antibiotika.

Forskare varnar för resistenta bakterier

Flera forskare varnar att värdet av antibiotika kan vara förlorat om bara några år.

Resistenta bakterier ökar i Europa

Resistenta infektioner ökar och motståndskraftiga bakterier sprider sig i Europa, detta enligt den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.