Svensk modell leder kampen mot antibiotikaresistens

WHO lyfter fram Sverige som ett av de länder som lyckats minska användningen av antibiotika.


Idag startar ett internationellt toppmöte i Stockholm om antibiotikaresistens där WHO lyfter fram Sverige som ett förebild för andra länder när det gäller användning av antibiotika.

– Det finns en rad länder, bland annat Sverige, som under många år har sett till att antibiotika bara används när det behövs och inte annars. Liknande åtgärden behövs i resten av världen, säger Charles Penn på WHO till TV4 Nyheterna.

Resistens mot antibiotika är idag ett av de största globala hoten. Infektioner som idag kan behandlas med antibiotika kan i framtiden bli dödliga när antibiotikan inte längre fungerar.

På toppmötet i Stockholm kommer regeringsföreträdare från cirka 30 länder att delta. Syftet med mötet är att tidigt komma överens om hur man ska testa och utvärdera standarder för övervakning av antibiotikaresistens. Detta tillhör en större global handlingsplan mot antibiotikaresistens.