Resistenta bakterier

Resistenta bakterier är ett samhällshot. WHO varnar för en framtid där det inte finns några effektiva bakteriedödande mediciner.


Resistenta bakterier

Vad är resistenta bakterier?

Resistenta bakterier är bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika.

Idag finns det dock möjlighet att byta medicin till en annan form av antibiotika så att bakterierna dör, men i fattiga länder finns inte denna möjlighet och många människor dör på grund av resistenta bakterier. Exempelvis dör 25 000 människor i Europa varje år av blodförgiftning därför att medicinerna inte fungerar på grund av antibiotikaresistens.

Bakterierna lär sig överleva antibiotikan

En ökad antibiotikaanvändning kan ge fler resistenta bakterier och en ökad spridning av dessa. Detta eftersom bakterierna hela tiden utvecklas och lär sig hur de ska överleva antibiotikan. 

Superresistenta bakterier

De flesta resistenta bakterierna kan behandlas med en annan antibiotika eller antibiotika i en väldigt hög dos. Men de senaste åren har superresistenta bakterier ökat, alltså bakterier som är motståndskraftig mot karbapenemerna.

Karbapenemerna är ett det antibiotika som läkarna använder när inget annat antibiotikum fungerar. WHO varnar nu för en framtid där det inte finns några effektiva bakteriedödande mediciner.

För att stoppa resistenta bakterier

Det är viktigt att läkare och tandläkare är sparsamma i hur de skriver ut antibiotika. Att de bara skriver ut antibiotika när det verkligen behövs. De flesta infektioner kan nämligen läka ut av sig själv.

En annan del i att stoppa resistensutvecklingen är att minska behovet av antibiotika genom att förhindra att människor blir sjuka från första början. Detta kan man göra genom en bra vårdhygien och goda hygienrutiner och på så sätt minska smittspridningen. Även vaccinering gör att färre personer behöver antibiotika.

Inom forskningen satsar man mycket på att försöka ta fram en ny typ av antibiotika.

Hela världen måste ha samma policy

Tyvärr måste alla i hela världen använda antibiotika på samma sparsamma sätt för att undvika resistenta bakterier. Resistenta bakterier sprider sig över länders gränser.