Resistenta bakterier ökar i Europa

Resistenta infektioner ökar och motståndskraftiga bakterier sprider sig i Europa, detta enligt den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.


På måndag är det den europeiska antibiotikadagen. Därför publicerar den Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, nya siffror som visar en kraftig ökning av de bakterier som till och med har motståndskraft mot karbapenemerna.

Karbapenemerna är ett slags antibiotika som läkarna använder när inget annat antibiotika fungerar.

Detta är ett nytt allvarligt hot på intesivvårdsavdelningar i många länder, skriver Sverige Radio.