Så bidrar du till att stoppa antibiotikaresistens

Trots skrämmande statistik över antibiotikaresistensen utbredning världen över finns fortfarande möjligheter att vända trenden. På den Europeiska antibiotikadagen får du tips på hur du hjälper till.


Den 13-19 november är internationella antibiotikaveckan och den 15e november är den Europeiska antibiotikadagen. För att uppmärksamma denna dag och vecka släpper EUs smittskyddsmyndighet (ECDC) den senaste statistiken om antibiotikaresistens inom EU.

Rapporten pekar på särskilda problem med kombinerad resistens mot flera antibiotikagrupper, med andra ord multiresistenta bakterier.

– Med ökande resistens mot till och med sista linjens antibiotika går vi en skrämmande framtid till mötes, där rutinoperationer, förlossning, lunginflammation och även hudinfektioner återigen kan bli livshotande. För att bevara vår förmåga att effektivt behandla infektioner hos människor och djur måste vi nå förbi skillnaderna mellan EUs medlemsstater och höja nivån på alla länder så att de får högsta betyg, säger Vytenis Andriukaitis, EUs kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, i ett pressmeddelande.

Men rapporten belyser även positiva, om än långsamma, resultat som visar att det fortfarande är möjligt att vända skeppet och få till en förändring. Bland annat verkar resistentssituationen för bakterien K.pneumoniae stabiliseras i Europa och även resistens bland MRSA bakterier minskade mellan 2013 och 2016.

Så kan du bidra till att stoppa antibiotikaresistens:

  • Använd inte antibiotika i onödan
  • Använd inte överbliven antibiotika, lämna in till apotek!
  • Förebygg smitta med god handhygien
  • Följ vaccinationsprogram som förebygger sjukdom
  • Sprid dessa råd till familj och vänner!