Hotet från resistenta bakterier blir större

Resistenta bakterier fortsätter att öka och blir ett allt större problem i Sverige och i sjukvården. Detta enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten som är oroliga över utvecklingen.


Nya larm om resistenta bakterier

Förra året rapporterades 20 utbrott av resistenta bakterier på svenska neonatalavdelningar (där nyfödda vårdas).

I Sverige smittades 10 000 svenskar förra året av bakterier som inte går att behandla med antibiotika. Det visar en ny rapport från Folkhälsoinstitutet.

De flesta smittades av ESBL-bakterier, men det var MRSA och VRE-bakterier som ökade mest under 2013. Vissa av dessa personer fick allvarliga infektioner och behövde bli inlagda på sjukhus. Fyra personer miste sina liv.

Under året har det dessutom varit flera utbrott av resistenta bakterier på svenska sjukhus. Varav hälften av dessa på neonatalavdelningar där nyfödda vårdas.

Trots förebyggande åtgärden så fortsätter utbrotten. En utveckling som Folkhälsomyndigheten är mycket bekymrade över.

På SVA kan du läsa hela rapporten.