Fakta

Penicillin – ett viktigt antibiotikum

Penicillin finns i flera sorter och de verkar på olika sätt

Träning

Om träning när du äter penicillin eller har en infektion

Myter och sanningar

Reder ut myter som om penicillin i samband med alkohol

Resistenta bakterier

När bakterierna övervinner antibiotikan

Biverkningar av penicillin

Precis som vid alla läkemedel kan även penicillin ge biverkningar

Penicillinets historia

Penicillinet upptäcktes 1928 av en slump

MRSA

Bakterien MRSA är av formen gula stafylokocker. MRSA är resistent mot flera olika typer av antibiotika. Detta betyder att MRSA är mycket motståndskraftigt mot olika typer av antibiotikabehandlingar.