Antibiotika fungerar igen mot resistenta bakterier

En ny studie i möss visar hur antibiotikaresistenta bakterier kan bli känsliga igen med hjälp av en ny kemikalie.


Det är inte en ny sorts antibiotika. Det syntetiska ämnet har inga bakteriedödande egenskaper av sig självt men när det kombineras med antibiotika kan det effektivt döda bakterier som den multiresistenta bakterien MRSA.

Ämnet sätter sig på bakteriens yta och blockerar viktiga redskap som bakterien använder för att stå emot antibiotika. När möss blev behandlade med både antibiotika och det nya kemiska ämnet minskade infektioner med MRSA och de överlevde bättre än möss som bara fick antibiotika. Ämnet fungerar som ett hjälpmedel för att få antibiotika att bita på resistenta bakterier igen.

Det är en helt ny metod för att ta sig an multiresistenta bakterier men forskarna understryker att bakterier tyvärr alltid anpassar sig för att överleva och i framtiden kan bli resistenta även mot denna metod.