Penicillin – ett viktigt antibiotikum

Penicillin är ett vanligt och viktigt antibiotikum. Penicillin finns i flera olika sorter och de verkar på olika sätt. Det är viktigt att läkare är försiktiga med att skriva ut antibiotika. Detta för att minska risken för resistenta bakterier. De flesta infektioner kan nämligen kroppen ta hand om själv.


Penicillin

En bakterieodling.

Så fungerar penicillin

Penicillin är den mest vanliga och viktiga av alla de grupper som tillhör antibiotikum. Antibiotikum skadar bakterieceller men inte mänskliga celler.

Penicillinen, som är en grupp inom antibiotikum, fungerar så att den hindrar bakteriecellernas uppbyggnad av cellvägg så att de går sönder och dör.

Olika penicillinsorter:

  • Kåvepenin (även tikacillin) – används oftast vid öroninflammation, lunginflammation, halsfluss och bihåleinflammation.
  • Amoxicillin (Amimox med flera) – används oftast när annat penicillin så som Kåvepenin inte fungerar vid öroninflammation, lunginflammation och bihåleinflammation.
  • Flukloxacillin (heracillin med flera) – används för infektioner i hud- och mjukdelar och infektioner i skelett, leder och lungor.
  • Imacillin – kan behandla flera olika bakterier, exempelvis när Kåvepenin inte har kunnat behandla lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Behandlar även gonorré, kronisk luftrörskatarr, urinvägsinfektion, magsår och för att minska risken för infektion i hjärtklaffarna.
  • Penomax (selexid) – behandlar urinvägsinfektion.
  • Spektramox (bioclavid) – när Kåvepenin inte har hjälp mot öroninflammation eller lunginflammation.

Antibiotika kan ge resistenta bakterier

Resistenta bakterier kan överleva trots antibiotikabehandling, och förökar sig. Medan penicillinkänsliga bakterier dör.

Med felaktig användning av penicilliner ökar denna risk. Därför ska man aldrig äta penicillin mer eller mindre än vad man fått ordinerat från sin läkare.

Om bakterierna är resistenta så kan inte antibiotika ta död på bakteriecellerna och vi kan dö. Idag finns det dock möjlighet att byta medicin, men i fattiga länder finns inte denna möjlighet och många dör på grund av resistenta bakterier.

I Sverige är det allvarligaste hotet spridningen av resistenta stafylokocker som orsakar sårinfektion. Detta brukar dock gå att behandla med ett annat antibiotikum men är väldigt svårbehandlat. Även resistenta pneumokocker finns som orsakar öroninflammation och lunginflammation. Detta går dock fortfarande att behandla med penicillin i väldigt hög dos.

Det gäller därför att vara sparsam i användningen av antibiotika och bara använda detta när det verkligen behövs. De flesta infektioner kan nämligen läka ut av sig själv.