Forskare ser ingen koppling mellan antibiotika och astma

Enligt en tidigare studie så kunde man se att barn som tidigt fått antibiotika hade en högre risk astma. Men nu när man tar hänsyn till andra faktorer så försvann denna överrisk för astma.


Forskare ser ingen koppling mellan antibiotika och astmaForskare ser ingen koppling mellan antibiotika och astmaDen ökade risken för astma i samband med att barn fick antibiotika väldigt tidigt i livet försvann när forskare tog hänsyn till andra faktorer. Så som förekomst av astma hos syskon. som då antyder på genetiska faktorer och faktorer i hemmiljön och inte på antibiotika.

BMJ kan du läsa hela studien om samband mellan antibiotika och astma.