Resistent bakterie ökar i Sverige

Den fruktade multiresistenta bakterien MRSA ökar främst i Skåne men även i resten av Sverige.


Bakterien MRSA (i röd-orange) dödar och flyr en vit blodcell (i gult).

Bakterien MRSA (i röd-orange) dödar och flyr en vit blodcell (i gult).

Under november månad registrerades dubbelt så många fall av meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) i Skåne jämfört med året innan.

Ökningen sker över hela landet men siffrorna i Skåne är speciellt höga. Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten förklarar att antalet fall av MRSA ökar på grund av bland annat resor men att den ökade flyktingströmmen också kan vara en orsak. Flyktingar kan ha skador och sår som är infekterade och då sprids bakterien.

Om MRSA bakterien infekterar ett öppet sår eller skrapsår leder det till variga sårinfektioner eller bölder. Om bakterierna även växer i blodet kan det leda till allvarliga infektioner med hög dödlighet. Bakterien är så kallad multiresistent då den är motståndskraftig mot ett flertal antibiotika.

Uppdatering: Folkhälsomyndigheten uppger att ökningen av resistenta bakterier i Sverige kan vara ett resultat av ökad provtagning inom vården. Speciellt patienter med särskilda riskfaktorer, bland annat människor på flykt som sökt sjukvård i Sverige.