MRSA

Bakterien MRSA är av formen gula stafylokocker. MRSA är resistent mot flera olika typer av antibiotika. Detta betyder att MRSA är mycket motståndskraftigt mot olika typer av antibiotikabehandlingar.


MRSA

Hudinfektion vid MRSA.

Symptom på MRSA

Det finns inga typiska symptom som uppstår vid MRSA. Men vanliga tecken på att du har drabbats av bakterien är hudinfektioner, rodnad och feber.

I ovanliga fall kan vissa hudinfektioner utvecklas till allvarliga infektioner som blir till svåra bölder.

MRSA kan vara en livshotande sjukdom och kräver i vissa fall akut medicinsk behandling.

Fortfarande ovanlig i Sverige

MRSA är ovanligt i Sverige, även om det under den senaste tiden har ökat något. Ur ett globalt perspektiv är MRSA vanligare i andra länder än i Sverige.

Smitta och spridning

Har du smittats av bakterien brukar den ofta finnas på huden, samt på platser som i näsan och i halsen. Bakterien kan exempelvis spridas genom att en person med MRSA tar i ett objekt såsom en handduk eller ett dörrhandtag.

Men det är också vanligt att bakterien sprider sig mellan patienter och personal inom sjukvården. Detta går under beteckningen vårdrelaterade infektioner, och kallas i folkmun för sjukhussjukan. När man drabbas av MRSA är det viktigt att få adekvat vård.

Personal och patienter på en läkarmottagning kan bära MRSA på kroppen, och detta helt utan symptom. Detta kan ske under långa perioder vilket man medföra att bakterien får stor spridning.

Om du misstänks bära på MRSA i Sverige får du isoleras för att ta prover, och om det sedan visar sig att du är smittbärare av bakterien, kommer du att vårdas helt isolerat för att undvika att bakterien sprider sig.

Behandling vid MRSA

Vanligtvis läker infektionen av sig själv. Ibland kan det dock behövas någon form av antibiotika. I sådana fall sätts antibiotika in som MRSA inte är resistent mot.

För att behandla, och även minska risken att smittan sprider sig från sår som är infekterade, är det viktigt att du tvättar huden noga med ljummet vatten och tvål som är i flytande form. Detta enkla sätt sägs vara det bästa för att förebygga spridning av bakterien.

Har du tidigare drabbats av MRSA och söker vård måste du berätta detta för personalen på sjukhuset där du vistas. Det finns nämligen en risk att bakterien kommer tillbaka om du använder antibiotika eller har en hudinfektion.

MRSA måste anmälas enligt smittskyddslagen, då MRSA klassas som allmänfarlig, och för att risken kring spridning anses som stor. Alla som har en infektion som uppkommit från bakterien ska också följas upp och kontrolleras.