Biverkningar av penicillin

Precis som vid alla läkemedel kan även penicillin ge biverkningar. En del drabbas. Andra inte.


penicillin biverkningarFör penicillin är det vanligt att du kan få diarréer och magproblem, detta beror på att penicillin dödar bakterier i kroppen och då även de goda tarmbakterierna.

För att undvika problem med magen under penicillinkuren kan du hjälpa kroppen på traven genom att förse magen med goda bakterier som finns i yoghurt och filmjölk. Enligt en del studier så kan dessa goda bakterier minska magbiverkningar i samband med antibiotikakur.

Illamående och kräkningar är heller inte ovanliga när du äter antibiotikan penicillin.

En annan biverkning vid behandling av infektioner med penicillin är att du kan få hudutslag som ofta är ofarliga.

Dessa kan antingen bero på den infektion som redan finns i kroppen eller så är det en biverkning av penicillinsorten man äter.

Sök vård om

Du bör kontakta sjukvården om du får kraftig klåda, hög feber, nässelutslag, svullnad i ansiktet, långvariga diarréer eller om du får svårt att andas.